City Radio & TV-Service AS

Skriftstørrelse


LOGG INN

Verktøy

Forundersøkelse og prisoverslag

 

PRISLISTE FOR FORUNDERSØKELSER

 

PC Skjerm: 500,-
TV:  550,-
Video / DVD: 500,-
Satellittutstyr: 500,-
Avansert Audio/HIFI:  500,-
Enklere Audio:  450,-
Bærbart:  500,-
Camera: 550,-
Hvitevarer ute: 1000,-
Hvitevarer inne:    650,-
Prisoverslag og rapport ved forsikringsskade med apparat innlevert på verksted: 800,-
Prisoverslag og rapport ved forsikringsskade med oppmøte hjemme hos kunde 1300,-
 Alle priser er inkl. mva.  

Grunnen til at prisoverslag blir belastet, er at man er nødt til å åpne apparatet, finne feilen, sjekke delepriser og kalkulere jobben. Dette tar selvfølgelig tid. Skal derimot apparatet repareres, vil prisoverslaget være en del av reparasjonskostnaden, og ikke komme i tillegg.

Prisoverslaget er også å anse som en minstepris på reparasjonen.

* Forundersøkelse ved åpenbar tordenvær-skade er meget omfattende og tar derfor lengre tid å behandle. Denne forundersøkelsen dekkes i de fleste tilfeller av forsikringsselskapet. Snakk med ditt forsikringsselskap på forhånd.

Hvis det viser seg at årsaken til at det er feil ved produktet, skyldes utenforliggende årsaker, det være seg overspenning, vannskade, gjenstander i pumpe etc, dekkes ikke dette av garanti/reklamasjon og vi må i disse tilfeller fakturere kunden for medgått tid.

Apparater som ikke er hentet innen 6 mnd etter at det er ferdig reparert, og beskjed gitt, vil bli solgt for å dekke reparasjonskostnaden.

Du er her: HOVEDSIDE Priser Forundersøkelser